.: عــــمــــــــران ســـــہ :.

:: :: پروژه :: مقاله :: پایان نامه :: جزوه :: ڪتاب :: نرم افزار :: پاورپوینت :: آزمون :: آیین نامه :: ::

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ .: عــــمــــــــران ســـــہ :. خوش آمد میگویم ... ارائه دهنده مطالب رایگان در زمینه مهندسی عمران ... جهت استفاده راحت تر و سریع از مطالب، از موتور جستجوی این وبلاگ استفاده کنید.

اصلاح طیف طراحی آیین نامه 2800 ایران برای نزدیک گسل
در زلزله های ثبت شده با و بدون اثر جهت داری
(مقایسه با UBS-97 و ASCE-7-2005)


چکیده :
مناطق پر جمعیت زیادی از ایران را زلزله های حوزه نزدیک با ویژگی جهت داری پیش سوی و جایجائی ماندگار تهدید می کند که می تواند موج خسارات سنگینی شود. علت عمده ان وجود گسل های فعال اطراف تعدادی از شهر های پر جمعیت ایران است. به عنوان نمونه شهر تهران در محاصره گسل های مشا، ری ، کرج و شمال می باشد. از طرف دیگر طیف استاندارد 2800 که بر اساس احتمال فراگذشت ده درصد در پنجاه سال می باشد، عوامل مهم یاد شده را در بر نمیگیرد. مقصود از این نوشتار پیشنهاد اصلاح طیف های موجود برای دربرگیری اثرات حوزه نزدیک به نحوی که بتواند در طراحی ساختمان های با فاصله کمتر از پانزده کیلومتر از امتداد گسل به کار رود. جدول پیشنهادی برای اصلاح طیف های موجود حاصل از تحلیل 58 فقره زلزله های واقعی است که در یک روند احتمالاتی با استفاده از سه رابطه کاهندگی مشهور بدست امده است. نتایج که با متوسط گیری تعداد کافی از ساختگاه های حوزه نزدیک (15 کیلومتری) محاسبه شده با مقادیر نظیر در آیین نامه های UBC-97 و ASCE-7-2005 برای درک چگونگی تفسیر اختلافات مقایسه شده است. به امید آنکه این گام کوچک بتواند راهگشایی باشد که در اینده طیف های استاندارد ایران قابلیت جوابگویی دقیق از مسائل حوزه نزدیک زلزله باشد به طوری که در صورت رخداد چنین زلزله هایی شاهد کمترین آسیب باشیم.

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

طبقه بندی: تحلیل دینامیکی طیفی، مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک،
برچسب ها:اصلاح طیف طراحی آیین نامه 2800 ایران، زلزله های ثبت شده با و بدون اثر جهت داری، زلزله های حوزه نزدیک، جهت داری پیش سوی، شهر تهران در محاصره گسل های مشا ری کرج و شمال، پیشنهاد اصلاح طیف های موجود برای دربرگیری اثرات حوزه نزدیک، عمران سه،

[ 1395/01/31 ] [ 08:39 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


ارزیابی رفتار دینامیكی سد خاكی مارون در برابر زلزله های حوزه نزدیك و حوزه دور

چکیده :
یكی از مباحث مهم مهندسی زلزله در دهه های اخیر، بحث اثر چهت پذیری پیشرونده در جلوی جبهه گسیختگی گسل و تفاوت در ویژگیها و خصوصیات ناشی از این اثر در نگاشت های ثبت شده در نزدیك گسل می باشد. از خصوصیات متفاوت نگاشت های حوزه نزدیك می توان به محتوای فركانسی بالا، پالس پریود بلند در تاریخچه زمانی سرعت، نسبت بزرگ تر حداكثر سرعت به حداكثر شتاب اشاره كرد. بدلیل تفاوت این ویژگیها در زلزله های حوزه نزدیك، مطالعات بسیاری برای ارزیابی رفتار سازه های مختلف در برابر این خصوصیات انجام شده است. با وجود این مطالعات ابهامات بسیاری وجود دارد كه به آنها پاسخ روشنی داده نشده است. از طرف دیگر مطالعات انجام شده در رابطه با اثر این ویژگیها بر پاسخ دینامیكی ابنیه های ژئوتكنیكی علی الخصوص سدهای خاكی بسیار اندك می باشد. در مقاله حاضر، رفتار دینامیكی سد خاكی مارون همانند بزرگنمایی شتاب، تغییر مكان ماندگار افقی در ارتفاع سد و نشست تاج سد در معرض شتابنگاشتهای مختلف حوزه نزدیك و حوزه دور ارزیابی شده است. بطور كلی نتایج حاصل از این آنالیزها نشان می دهد، سد مارون در برابر نگاشت های حوزه نزدیك دارای پاسخ بحرانی تری می باشد و ضریب اطمینان پایداری سد در برابر نگاشت های دارای پالس جهت پذیری پیشرونده پایین تر از نگاشت های حوزه دور می باشد. همچنین نشان داده شده است كه پریود پالس غالب و نسبت حداكثر سرعت به حداكثر شتاب، دو پارامتر بسیار مهمی می باشند كه پاسخ سد حساسیت زیادی به آنها دارد.

برای دانلود اینجا کلیک کنید


طبقه بندی: سد سازی، مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک،
برچسب ها:رفتار دینامیكی سد خاكی، زلزله های حوزه نزدیك و حوزه دور، چهت پذیری پیشرونده در جلوی جبهه گسیختگی گسل، خصوصیات متفاوت نگاشت های حوزه نزدیك، محتوای فركانسی بالا، پالس پریود بلند، عمران سه،

[ 1395/01/30 ] [ 12:26 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


بررسی اثرات زلزله های نزدیك گسل بر روی سازه های مهندسی

چکیده :
در این مقاله، به بررسی رفتار ساز ه های مهندسی در زلزله های نزدیك گسل پرداخته می شود. با توجه به داده های موجود و نشان دادن اثرات عوامل و پارامترهای مختلف بر پارامترهای كلیدی حركات زمین در زلزله های حوزه نزدیك گسل، به مقایسه رفتار سازه های مهندسی از جمله پل، ساختمان و سدهای خاكی در زلزله های نزدیك گسل با زلزله های دور از گسل پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشانگر رفتار مشابه انواع سازه های با پریودهای یكسان در حوزه دور و نزدیك می باشد.

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

طبقه بندی: زلزله حوزه نزدیک، مقالات مرجع مهندسی عمران،
برچسب ها:اثرات زلزله های نزدیك گسل بر روی سازه ها، رفتار ساز ه های مهندسی در زلزله های نزدیك گسل، اثرات عوامل و پارامترهای مختلف بر پارامترهای كلیدی حركات زمین، زلزله های حوزه نزدیك گسل، مقایسه رفتار سازه های مهندسی از جمله پل ساختمان و سدهای خاكی در زلزله ها، مقایسه زلزله های نزدیك گسل با زلزله های دور از گسل، عمران سه،

[ 1395/01/29 ] [ 08:21 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


توزیع انرژی در طبقات قاب فولادی مهاربندی هم مركز تحت نگاشت حوزه دور و نزدیك

چکیده :
پژوهش های مختلف نشان میدهند كه اثرات مخرب زلزله بسیار متأثر از انرژی لرزه ای رسیده به سازه در طول زمان زلزله است كه پیش بینی آن با طیف پاسخ غیرخطی مقاومت و یا حتی تغییر شكل به طور كامل مقدور نمی باشد. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد كه مفاهیم انرژی قادر است تقریباً تمامی پارامترهای مؤثر در رفتار لرزه ای سازه ها را توجیه نماید. لذا در چند دهه ی اخیر ایده مطلوب توازن انرژی از طریق بهینه سازی توزیع خسارت در سازه مورد توجه قرار گرفته و در حال گسترش میباشد. از طرفی چون سازه ها تحت اثر زمین لرزه های مخرب وارد مرحله غیرارتجاعی میشوند، لذا مطالعه ی رفتار غیرارتجاعی سازه ها تحت اثر این زمین لرزه ها نیز ضروری به نظر میرسد. هدف از این مطالعه، بررسی نحوه توزیع خسارت، جابجایی نسبی و انرژی هیسترزیس در طبقات ساختمان های فولادی بادبندی طراحی شده، بر مبنای آییننامه ی طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ویرایش سوم) میباشد. نتایج بدست آمده حاكی از آنست كه حداكثر نیاز تغییر مكان نسبی طبقات و سهم انرژی هیسترزیس از كل انرژی ورودی به سازه ها تحت ركوردهای حوزه نزدیك نسبت به حوزه دور به ترتیب به بیش از دو و سه برابر افزایش یافته و علیرغم توزیع یكنواخت مقاومت در ارتفاع قابها، نمودارهای توزیع انرژی هیسترزیس و خسارت یكنواخت نبوده و تمركز انرژی و خسارت در طبقه اول قابها را نشان میدهد كه با افزایش تعداد طبقات قابها از شدت این تمركز كاسته شده و توزیع یكنواخت تری از این انرژی در طبقات مشاهده می شود.

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک، سازه های فولادی، بادبـنـد (مهاربند)،
برچسب ها:توزیع انرژی در طبقات قاب فولادی، مهاربندی هم مركز، بررسی سازه ها تحت نگاشت حوزه دور و نزدیك، مفاهیم انرژی در زلزله، رفتار لرزه ای سازه ها، بهینه سازی توزیع خسارت در سازه، عمران سه،

[ 1395/01/28 ] [ 14:26 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


بررسی رفتار قاب میراگر پشت بام در ساختمان مهاربندی شده تحت زلزله حوزة نزدیک و دور

چکیده :
سالهاست که از میراگر جرمی تنظیم شده به عنوان روشی مؤثر برای کاهش ارتعاشات ناشی از باد و زلزله در ساختمانهای بلند استفاده میشود. در این مقاله عملكرد قابهای مهاربندی شده با میراگر جرمی تنظیم شده پشت بام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پاسخ لرزه ای خطی و غیرخطی شش ساختمان با مهاربند 5 و 10 طبقه تحت اثر زلزله های حوزة نزدیک و دور مطالعه شده است. نتایج این تحقیق ، هم محور فولادی با 3 نشان میدهد که استفاده از قاب میراگر پشت بام، پاسخ لرزه ای ساختمان های با پریود کوتاه را بیشتر از ساختمانهای با پریود متوسط و بلند کاهش میدهد. استفاده از این قاب در ساختمانهای سه طبقه سبب کاهش 01 تا 11 در صدی تغییرمكان بام در زلزله های مختلف شده است. بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش، قاب میراگر جرمی تنظیم شدة پشت بام در صورتی که از شتاب نگاشت ویژة ساختگاه مناسبی برای طراحی آن استفاده شود؛ سبب کاهش پاسخ لرزه ای تحت زلزلههای حوزه نزدیک و دور خواهد شد.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک، میراگر ها و جداسازها،
برچسب ها:میراگر جرمی تنظیم شده، کاهش ارتعاشات ناشی از باد و زلزله، ساختمانهای بلند، پاسخ لرزه ای خطی و غیرخطی، میراگر پشت بام، ساختمان های با پریود کوتاه و متوسط، عمران سه،

[ 1395/01/27 ] [ 23:20 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


بررسی عملکرد قابهای خمشی فولادی در سازه های بلند در حوزه نزدیک به گسل

چکیده :
در این مقاله عملکرد قابهای خمشی فولادی در سازههای بلند در حوزه نزدیک به گسل مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور۲۸۰۰ و  قاب های خمشی ۱۵ و ۲۰ طبقه فولادی با شکل پذیری های معمولی، متوسط و ویژه توسط ضوابط لرزه ای موجود در آیین نامه های ۳ طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (مبحث دهم) طراحی شده است. تحلیل استاتیکی غیرخطی ۱ برای تعیین پارامترهای عملکردی و ظرفیت دورانی اتصالات، و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی به جهت تعیین سطوح عملکرد و میزان تغییرشکل اعضای سازهای، تحت اثر زمینلرزههای حوزه دور و نزدیک، بر روی مدلهای طرح شده انجام شده است. ماکزیممهای تغییرمکان طبقات، دریفت طبقات، تغییرمکان بام و برش پایه به نمایش درآمدهاند. همچنین رفتار قابهای خمشی با شکلپذیریهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیلها حاکی از آن است که تحت اثر زمینلرزههای حوزه نزدیک با پالس سرعت، با افزایش ظرفیت مقاطع و اتصالات بهمنظور کاهش تغییرشکلهای اعضا و اتصالات، عملکرد بهتری در رفتار قابهای خمشی فولادی بلند مشاهده میشود.

طبقه بندی: قاب خمشی فولادی MF، مقالات مرجع مهندسی عمران، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ، زلزله حوزه نزدیک، زلزله، سازه های بلند،
برچسب ها:عملکرد قابهای خمشی فولادی، سازه های بلند در حوزه نزدیک به گسل، شکل پذیری های معمولی متوسط و ویژه، ضوابط لرزه ای موجود در آیین نامه، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی، تعیین سطوح عملکرد، عمران سه،

[ 1395/01/26 ] [ 23:16 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


بررسی رفتار مهاربند زانویی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل

چکیده :
تفاوت زلزله های حوزه نزدیک گسل با زلزله های حوزه دور از گسل امری طبیعی است. تجربه زلزله های گذشته نشان داده است که سازه های مهندسی ساخته شده در مجاورت گسل در طی زلزله های شدید ، دچار آسیب های جدی شده اند. در سال های اخیر پیشرفت های حاصله در انواع تحلیل های غیر خطی لرزه ای موجب شده است تا مهندسین برآوردی منطقی از رفتار غیر خطی سازه ها تحت اثر زلزله داشته باشند. در این میان استفاده از مهاربند ها جهت تأمین شکل پذیری و سختی لازم رشد چشمگیری کرده است. مهاربند زانویی یک سیستم جدید استهلاک انرژی در قاب های فولادی است که ترکیبی از شکل پذیری و سختی جانبی بسیار خوبی را فراهم می کند.

طبقه بندی: مهاربند زانوئی KBF، زلزله حوزه نزدیک، مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله، بادبـنـد (مهاربند)،
برچسب ها:مهاربند زانویی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک، تفاوت زلزله های حوزه نزدیک گسل با زلزله های حوزه دور از گسل، سازه های مهندسی ساخته شده در مجاورت گسل، تحلیل های غیر خطی لرزه ای، رفتار غیر خطی سازه ها تحت اثر زلزله، استفاده از مهاربند ها جهت تأمین شکل پذیری و سختی، عمران سه،

[ 1395/01/25 ] [ 23:11 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


اثر ساختگاه و فاصله بر شکل تاریخچه زمانی حرکت زمین و پاسخ سازه

چکیده :
هرچند ماهیت زلزله دارای پیچیدگی بسیار می باشد، اما قوانین زیادی نیز بر جنبه های مختلف این پدیده طبیعی حاکم می باشد. شناخت این قوانین به منظور رویارویی مناسب با این پدیده طبیعی، دارای اهمیت زیادی می باشد. انواع امواج ایجاد شده ، انتشار آنها تا محل سازه ، شکل تاریخچه رکورد شتاب، اثر ساختگاه بر آن ، تأثیر فاصله محل زندگی تا محل سازه، همگی جزء مسائل اساسی در این زمینه می باشد. در این مقاله به اختصار و به طور کیفی به این مسائل پرداخته و نکات مهمی که باید مورد توجه طراحان سازه قرار گیرد، ارائه شده است. 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ، زلزله،
برچسب ها:ماهیت زلزله، انواع امواج ایجاد شده از زلزله، انتشار امواج زلزله تا محل سازه، شکل تاریخچه رکورد شتاب نگاشت زلزله، اثر ساختگاه بر زمین لرزه، أثیر فاصله محل زندگی تا محل سازه، عمران سه،

[ 1395/01/24 ] [ 22:54 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عملکرد و اتلاف انرژی غیرخطی در قاب های شورن معکوس به همراه مهاربند کمانش ناپذیر

چکیده :
این مطالعه به منظور بررسی عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر تحت زلزله های نزدیک گسل انجام شده است. در این مطالعه به بررسی سطوح عملکرد و اتلاف انرژی غیرخطی در این مهاربندها می پردازیم. قاب های مورد تحلیل شامل قاب های خمشی و ساده 10 طبقه با آرایش (مهاربند شورن معکوس) Λ  می باشد. مهاربندها از جنس معمولی و کمانش ناپذیر انتخاب شده اند و به منظور بررسی عملکرد این دو نوع مهاربند به مقایسه آن ها با یکدیگر می پردازیم. به منظور بررسی عملکرد این مهاربندها از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی که دقیق ترین روش تحلیل می باشد، استفاده شده است. این تحلیل توسط نرم افزار PERFORM 3D که یکی از نرم افزارهای قدرتمند در زمینه تحلیل های غیرخطی می باشد، انجام شده است. در پایان می توان نتیجه گرفت که مهاربندهای کمانش ناپذیر رفتار لرزه ای مناسب تری نسبت به مهاربندهای معمولی داشته و این مهاربندها قادر به تحمل بارهای لرزه ای تا آخرین مرحله اعمال بارگذاری تحت رکوردهای زلزله های نزدیک گسل می باشند.

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ، مهاربند کمانش ناپذیر BRBF، زلزله حوزه نزدیک، زلزله،
برچسب ها:عملکرد و اتلاف انرژی غیرخطی، قاب های شورن معکوس، مهاربند کمانش ناپذیر، زلزله های نزدیک گسل، مقایسه مهاربند های معمولی و کمانش ناپذیر، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، عمران سه،

[ 1395/01/23 ] [ 22:33 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عنوان پایان نامه :

کاربرد و ارزیابی مدل GSTARS3 درشبیه سازی نحوه رسوب گذاری مخازن
( مطالعه موردی مخزن سد کارده )

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب

طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه رشته عمران،
برچسب ها:انتخاب موضوع پایان نامه عمران، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، پایان نامه عمران، پایان نامه، پروپوزال عمران، پروپوزال، موضوع پایان نامه عمران،

[ 1395/01/20 ] [ 20:57 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عنوان پایان نامه :

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیر زمینی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب

طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه رشته عمران،
برچسب ها:انتخاب موضوع پایان نامه عمران، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، پایان نامه عمران، پایان نامه، پروپوزال عمران، پروپوزال، موضوع پایان نامه عمران،

[ 1395/01/20 ] [ 20:57 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عنوان پایان نامه :

کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در بهینه سازی فعالیتهای تخلیه و بارگیری کشتی در ترمینال کانتینری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب

طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه رشته عمران،
برچسب ها:انتخاب موضوع پایان نامه عمران، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، پایان نامه عمران، پایان نامه، پروپوزال عمران، پروپوزال، موضوع پایان نامه عمران،

[ 1395/01/20 ] [ 20:56 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عنوان پایان نامه :

مقایسه و انتخاب بهینه سیستم های جمع آوری فاضلاب در اجتماعات کوچک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب

طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه رشته عمران،
برچسب ها:انتخاب موضوع پایان نامه عمران، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، پایان نامه عمران، پایان نامه، پروپوزال عمران، پروپوزال، موضوع پایان نامه عمران،

[ 1395/01/20 ] [ 20:56 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عنوان پایان نامه :

مقایسه و ارزیابی سیستم های مختلف نیروگاه های جزر و مدی برای یک مکان مشخص

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب

طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه رشته عمران،
برچسب ها:انتخاب موضوع پایان نامه عمران، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، پایان نامه عمران، پایان نامه، پروپوزال عمران، پروپوزال، موضوع پایان نامه عمران،

[ 1395/01/20 ] [ 20:55 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عنوان پایان نامه :

مقایسه آبشستگی آبشکن L - شکل و تیغه ای و انتخاب آبشکن مناسب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب

طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه رشته عمران،
برچسب ها:انتخاب موضوع پایان نامه عمران، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، پایان نامه عمران، پایان نامه، پروپوزال عمران، پروپوزال، موضوع پایان نامه عمران،

[ 1395/01/20 ] [ 20:55 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عنوان پایان نامه :

مقایسه انواع مدلهای توربولانس در جریانهای آشفته

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب

طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه رشته عمران،
برچسب ها:انتخاب موضوع پایان نامه عمران، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، پایان نامه عمران، پایان نامه، پروپوزال عمران، پروپوزال، موضوع پایان نامه عمران،

[ 1395/01/20 ] [ 20:54 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عنوان پایان نامه :

مقایسه بین مدل استوکستیکی ARIMA ورگرسیون فازی در پیش بینی جریان رودخانه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب

طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه رشته عمران،
برچسب ها:انتخاب موضوع پایان نامه عمران، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، پایان نامه عمران، پایان نامه، پروپوزال عمران، پروپوزال، موضوع پایان نامه عمران،

[ 1395/01/20 ] [ 20:54 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عنوان پایان نامه :

مقایسه روش های (Sequent Peak Algorithm) SPA و ماتریس احتمالی (Probability Matrix Method)

در ارائه منحنیهای فرمان بهره برداری مخازن سدها: مطالعه موردی سدهای مخزنی بوکان و شهرچای

واقع در استان آذربایجان غربی

در مقیاس آزمایشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب

طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه رشته عمران،

[ 1395/01/20 ] [ 20:52 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عنوان پایان نامه :

مقایسه تصفیه پذیری در جای شیرابه در محل های دفن به صورت بیوراکتور با روشهای هوازی و بی هوازی

در مقیاس آزمایشگاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب

طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه رشته عمران،
برچسب ها:انتخاب موضوع پایان نامه عمران، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، پایان نامه عمران، پایان نامه، پروپوزال عمران، پروپوزال، موضوع پایان نامه عمران،

[ 1395/01/20 ] [ 20:52 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


عنوان پایان نامه :

مقایسه داده های آزمایشگاهی و صحرایی در برآورد مقاومت جریان و ضریب زبری در کانالهای با پوشش گیاهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران گرایش آب

طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه رشته عمران،
برچسب ها:انتخاب موضوع پایان نامه عمران، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، پایان نامه عمران، پایان نامه، پروپوزال عمران، پروپوزال، موضوع پایان نامه عمران،

[ 1395/01/20 ] [ 20:52 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 15 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic