.: عــــمــــــــران ســـــہ :.

:: :: پروژه :: مقاله :: پایان نامه :: جزوه :: ڪتاب :: نرم افزار :: پاورپوینت :: آزمون :: آیین نامه :: ::

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ .: عــــمــــــــران ســـــہ :. خوش آمد میگویم ... ارائه دهنده مطالب رایگان در زمینه مهندسی عمران ... جهت استفاده راحت تر و سریع از مطالب، از موتور جستجوی این وبلاگ استفاده کنید.

 محاسبه پارامترهای منبع زمین لرزه بم با استفاده از داده های شتابنگاری میدان نزدیک

چكیده
به دنبال زمین لرزه مخرب 5 دی ماه 1382 بم در جنوب شرقی ایران، زمین لرز ه ها و پس لرز ه های زیادی در این منطقه به وقوع پیوسته است كه آخرین آنها تا زمان این تحقیق، زمین لرزه 6 فروردین 1386 است. در این تحقیق به كمك داد ه های رقمی شتا ب نگاری مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، نمودارهای شتاب، سرعت و جابه جایی نسبت به زمان، طیف فوریه شتاب با تصحیح خط مبنا و فیلتر مناسب ترسیم شد. پس از تصحیحات لازم پارامترهای منبع از جمله، بسامد گوشه و قسمت تخت نمودار تعیین شد. با استفاده از رابطه ایستگا ههای شتاب نگاری محاسبه شد. پس از میانگین گیری (Mw) و رابطه كاناموری مقدار بزرگی گشتاوری Mo ، گشتاور لرز ه ای به دست آمد، كه با نتایج Mw= نیوتن متر و برای بزرگای گشتاوری مقدار 5 Mo= 6ر 3 × 10 برای گشتاور لرز ه ای مقدار 16 محاسبات سایر رو ش ها مطابقت و همخوانی دارد. همچنین با استفاده از داد ه های رقمی شتاب نگاری رومركز این زمین لرزه تعیین محل شد. انگیزه ما از این تحقیق، اثبات وجود تفاوت حداكثر 36 كیلومتری در تعیین محل زمین لرزه از سوی مراكز لرز ه نگاری معتبر ایستگا ههای شتا بنگاری و لرزه نگاری p داخل و خارج است. در این تحقیق سازوكار كانونی این زمین لرزه به كمك اولین رسید موج شیب 89 درجه غربی و زاویه ریك 138 درجه به دست آمد. وقوع زمین لرزه شش N51ºW داخل كشور امتداد لغز راس تگرد، با روند فروردین 1386 و خردلرز ه های پس از آن حاكی از فعال بودن منطقه ازحیث لرزه خیزی است.

طبقه بندی: زلزله، زلزله حوزه نزدیک، مقالات مرجع مهندسی عمران،
برچسب ها:محاسبه پارامترهای منبع زمین لرزه بم، دانلود رایگان مقاله مهندسی عمران، مهندسی عمران، عمران، مقاله، دانلود مقاله درباره زلزله حوزه نزدیک،

[ 1395/04/29 ] [ 13:35 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


تأثیر جداساز لرزه ای مخلوط لاستیک و خاک بر قاب خمشی فولادی در حوزه نزدیک گسل

چکیده :
استفاده از جداسازی لرز ه ای عموماً در كشورهای در حال توسعه و مربوط به ساز ه های با اهمیت و خاص بوده است، اما امروزه كاربرد این فناوری در خانه های مسكونی، مدارس و بیمارستان ها كه هزینه جبران خسارت زلزله در آنها می تواند بسیار قابل توجه باشد ضروری بنظر می رسد. این مسئله در مورد كشورهای در حال توسع های مانند ایران كه جزء مناطق با لرزه خیزی بالا محسوب می شوند اهمیت بیشتری پیدا می كند. در این راستا، سیستم جداسازی لرز ه ای با مخلوط لاستیك و خاك بعنوان یك روش نوین در سال ۲۰۰۸ برای این كشورها پیشنهاد شده است كه دارای مزایای ویژ های از جمله ارزان (R SM ) قیمت بودن است. در این مقاله، كارایی این سیستم جداسازی لرز ه ای در برابر زلزله های نزدیك گسل با یا بدون خاصیت علاوه بر خصوصیات لایه RSM جهت داری رو به جلو مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، عملكرد و ویژگی های روسازه، به مشخصات زلزله های نزدیك گسل نیز بستگی دار د. لذا در طراحی این سیستم ها، ضروری RSMاست تاثیر ویژگی های این گونه زلزله ها در كاهش تقاضای لرز ه ای به دقت مورد ارزیابی قرار گیر د.

برای دانلود اینجا کلیک کنید


طبقه بندی: زلزله، میراگر ها و جداسازها، زلزله حوزه نزدیک، مقالات مرجع مهندسی عمران،
برچسب ها:تأثیر جداساز لرزه ای مخلوط لاستیک و خاک، زلزله حوزه نزدیک گسل، قاب خمشی فولادی، كاهش تقاضای لرز ه ای، مقاله درباره میراگر ها جداسازهای لرزه ای، مقالات مرجع مهندسی عمران، عمران سه،

[ 1395/03/25 ] [ 15:52 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


بررسی الگوی آسیب در سد های بتنی وزنی تحت اثر زلزله های میدان دور و نزدیک

چکیده :
سدهای بتنی وزنی به لحاظ جنبه های اقتصادی ، فنی ، زیست محیطی ، اجتماعی و سیاسی جزو سازه های بسیار مهم می باشند. لذا لازم است جهت طراحی و كنترل پایداری از همه جوانب به دقت مورد بررسی قرار گیرند. بررسی ایمنی این سازه ها به خصوص در شرایط بارگذاری شدید همانند زمین لرزه در مقیاس MCL  موجب نگرانی عمده بوده و بررسی رفتار غیرخطی این سازه ها با احتساب اندركنشهای مختلف با آب و پی نیازمند مطالعات   بیشتری است. تاكنون مطالعات متعددی بر روی طراحی و كنترل پایداری سدهای بتنی وزنی بر اساس فرضیات مختلف صورت گرفته است. ماهیت و نحوه اعمال نیرو در ركوردهای میدان دور و نزدیك زلزله بر سازه ها متفاوت بوده و سازه های مختلف در برابر هریك از انواع ركوردهای مذكور رفتار متفاوتی دارند. یكی از مسائلی كه كمتر در مورد سدهای بتنی وزنی بررسی شده است ، مسئله رفتار این گونه سدها در برابر زلزله های میدان نزدیك و میدان دور می باشد. در این مقاله ابتدا معیارهای مختلف تقسیم بندی زلزله های میدان نزدیك و دور مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این معیارها دو ركورد زمین لرزه میدان دور و نزدیك انتخاب گردیده اند. سد كوینا كه تحت زمین لرزه سال 1967 مورد آسیب و ترك خوردگی قرار گرفت به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. رفتار غیرخطی سد كوینا تحت تاثیر ركوردهای انتخاب شده تحلیل شده است. در تحلیلها پی سد صلب فرض شده و اندركنش دینامیكی سد و مخزن لحاظ شده است. رفتار غیر خطی بتن با دیدگاه ترك پخشی مدل شده است. در نهایت تفاوت الگوی خرابی و آسیب در هر دو تحلیل بررسی شده است.

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله، زلزله حوزه نزدیک، سد سازی،
برچسب ها:بررسی الگوی آسیب در سد های بتنی وزنی، اثر زلزله های میدان دور و نزدیک، بررسی ایمنی سد ها، بارگذاری شدید همانند زمین لرزه، اندركنشهای مختلف با آب و پی، طراحی و كنترل پایداری سدهای بتنی وزنی بر اساس فرضیات مختلف، عمران سه،

[ 1395/02/21 ] [ 15:28 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله های حوزه نزدیک

چکیده :
رکورد های حاصل از زلزله های حوزه نزدیک به جهت نزدیکی فاصله محل منبع انتشار موج دارای خواص ویژه ای می باشند که رفتار آنها را از سایر رکوردها متفاوت می سازد. عدم فرصت کافی جهت میرا شدن فرکانس های بالا باعث ایجاد رکورد شتابی با محتوای فرکانسی بالا شده و انتشار شکستگی با سرعتی حدود سرعت موج برشی به سمت محل ثبت ، باعث ایجاد پیکی با دامنه بالا و پریودی کوتاه در ابتدای رکورد سرعت خواهد شد. به جهت خصوصیت پالس مانند رکورد سرعت در زلزله های حوزه نزدیک ، طیف پاسخ در پریود های بالاتر از پریود پالس ، رفتار غیرمتعارفی را نشان می دهد . سازه های بلند که دارای پریود بالاتر از پریود پالس موجود در رکورد هستند محتمل نیرو ها و تغییر مکان های شدیدی خواهند شد. در این مقاله پس از بررسی رکورد های حوزه نزدیک و مطالعه خواص سینماتیک آنها ، نتایج حاصل از انجام بیش از 200 تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه های طراحی شده بر اساس آیین نامه یو بی سی 97 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام بیش از 200  تحلیل دینامیکی غیر خطی نشان داد در سازه های ضعیف با زمان تناوب بالا تحت رکورد زلزله حوزه نزدیک ، جاری شدن اعضا به طبقات پایین منتقل می شوند. برای کنترل نیازهای بزرگ حاصل از زمین لرزه های نزدیک گسل در طبقات پایین باید طبقات پایین برای تأمین شکل پذیری یکسان به طور ویژه تقویت شوند. محدوده طبقات پایینی مورد نیاز برای تقویت با پریود سازه افزایش می یابد بنابراین لازم است ضوابط و معیارهایی قطعا برای مقاوم سازی طبقات پایین برای کاهش اثرات این نوع زمین لرزه ها لحاظ شود.


طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله، زلزله حوزه نزدیک،
برچسب ها:مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله، رکورد های حاصل از زلزله های حوزه نزدیک، نزدیکی فاصله محل منبع انتشار موج، عدم فرصت کافی جهت میرا شدن فرکانس های بالا، رکورد شتابی با محتوای فرکانسی بالا، انتشار شکستگی با سرعتی حدود سرعت موج برشی، عمران سه،

[ 1395/02/20 ] [ 08:57 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


بررسی تأثیر پریود پالس بر رفتار ساره های در زلزله های حوزه نزدیک

چکیده :
زمین لرزه های حوزه نزدیک که اخیرا روی داده اند به سازه های طراحی شده بر اساس آیین نامه ها آسیب های شدیدی وارد نموده اند در مطالعات انجام شده ملاحظه گردید که در نواحی نزدیک گسل سازه هایی که در مسیر پیشرو گسیختگی قرار دارند تحت تأثیر حرکات پالس گونه قرار می گیرند . وجود حرکت پالس گونه با پریود بلند در ابتدای رکوردها باعث می شود که در مدت زمان کوتاهی انرژه زیادی به سازه اعمال شود . این وضیعت معمولا در موقعیت عمود بر گسل روی می دهد برایبررسی تأثیرات این حرکات پالس گونه سازه های 4 و 8 و 12 و 16 طبقه قاب خمشی که بر اساس ایین نامه یو بی سی 97 طراحی شده اند در معرض حرکت زمین حوزه نزدی در جهت پیشرونده قرار گرفتند همچنین با توجه به این که ارزیابی عملکرد سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک بسیار پیچیده است برای بررسی دقیق تر تأثیر حرکات پالس گونه بر رفتار سزه از حرکات پالس گونه ساده شده که توسط علوی و کراوینکلر پیشنهاد شده برای ارزیابی رفتار سازه ها استفاده گردید.  نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی نشان می دهد که پاسخ سازه ها به این حرکات به نسبت پریود سازه به پریود پالس و شدت زلزله وابسته است و با توجه به مقادیر این دو پارامتر حداکثر تغییر مکان های جانبی نسبی ممکن است در طبقات بالا یا پایین اتفاق بیفتد . این بررسی ها نشان می دهند که افزایش برش پایه به تنهایی برای کنترل آسیب های وارده بر سازه کافی نیست.


طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله، زلزله حوزه نزدیک،
برچسب ها:بررسی تأثیر پریود پالس، رفتار ساره های در زلزله های حوزه نزدیک، زمین لرزه های حوزه نزدیک، نواحی نزدیک گسل، در مسیر پیشرو گسیختگی، حرکت پالس گونه با پریود بلند در ابتدای رکوردهای زلزله، عمران سه،

[ 1395/02/19 ] [ 14:37 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


بررسی رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک
چکیده :
رکورد های حوزه نزدیک سبب خرابی زیادی در نزدیکی منابع زلزله در طول زلزله های اخیر که دارای ماهیت متفاوتی نسبت به زلزله های حوزه دور دارند، شده است. زلزله های حوزه نزدیک دارای شتاب بالاتر و محتوای فرکانسی محدودتری در فرکانس های بالا نسبت به حوزه دور می باشند. در این تحقیق هدف ، بررسی پاسخ دینامیکی و استاتیکی غیر خطی در ساختمان های با مهاربندی خارج از مرکز با پیوند قائم تحت زلزله های حوزه نزدیک می باشد. برای رسیدن به این اهداف ساختمان های فولادی سه بعدی 4 ، 8 و 12 طبقه دارای مهاربندی خارج از مرکز با پیوند قائم با در نظر گرفتن رفتار برشی مدل شده اند. از 10 زلزله حوزه نزدیک که برای فاصله کمتر از 10 کیلومتر ثبت شده اند استفاده شده است . بر مبنای تحلیل های غیر خطی ، مقدار تغییر مکان طبقه ، دریفت های طبقه ، شتاب و سرعت طبقه و برش پایه برای سیستم های با تیر پیوند برشی تحت زلزله های حوزه نزدیک بررسی شده و نتایج بحث شده اند. آنچه در ناحیه های حوزه نزدیک پیدا شده مقدار نیازهای سازه بالا می باشد.
طبقه بندی: مهاربند خارج از محور EBF، زلزله، زلزله حوزه نزدیک، مقالات مرجع مهندسی عمران، بادبـنـد (مهاربند)،
برچسب ها:بررسی رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل، شتاب بالاتر و محتوای فرکانسی محدودتری در فرکانس های بالا، بررسی پاسخ دینامیکی و استاتیکی غیر خطی در ساختمان های با مهاربندی خارج از مرکز، مهاربندی خارج از مرکز با پیوند قائم، رفتار برشی، عمران سه،

[ 1395/02/18 ] [ 10:04 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


رفتار دینامیكی غیرخطی قابهای فولادی برون محور تحت تاثیر زلزله های نزدیك گسل

چکیده : 
در این تحقیق رفتار قاب های فولادی برون محور ساختمانی (EBF) تحت تاثیر ركوردهای دور و نزدیك گسل مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این منظور قاب های فولادی ساختمان بصورت دو بعدی با تعداد طبقات 3،6 و 12 مدل گردیده و برای هر یك 3 طول تیر پیوند ( 0,5 و 0,7 و 0,9)  مختلف در نظر گرفته شده است . طراحی قابها براین اساس بوده است كه در تیرهای پیوند مفصل برشی تشكیل شود.  رفتار دینامیكی غیر خطی (EBF) تحت اثر 4 زوج ركورد دور و نزدیك گسل تحلیل گردیده اند. در هر دسته از قابها مقادیر   تغییر مكان نسبی، تغییر مكان كلی طبقات،ضریب رفتار شكل پذیری ،برش پایه و شكل پذیری مورد نیاز نظیر ركوردهای نزدیك و دور از گسل محاسبه گردیده و مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد كه نیاز شكل پذیری و نیاز تغییر مكانی ركوردهای نزدیك گسل بیشتر از مقادیر متناظر آنها در ركوردهای دور از گسل می باشد و ضریب تشدید برش پایه  برای قابهای 3 و 6 و 12 طبقه مورد بررسی به ترتیب برابر 1,65،1,64 و 1,89 می باشد كه حاكی از افزایش این ضریب با افزایش پریود ساختمان می باشد. همچنین حلقه پسماند نظیر ركوردهای نزدیك گسل در تمام قابها نشان دهنده اعمال انرژی بالا در این ركوردها در مقایسه با ركوردهای دور از گسل می باشد.


طبقه بندی: زلزله حوزه نزدیک، مقالات مرجع مهندسی عمران، بادبـنـد (مهاربند)، مهاربند خارج از محور EBF،
برچسب ها:رفتار دینامیكی غیرخطی قابهای فولادی برون محور، ركوردهای دور و نزدیك گسل، تیرهای پیوند، مفصل برشی، رفتار دینامیكی غیر خطی، EBF، عمران سه،

[ 1395/02/17 ] [ 09:59 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


بررسی تفاوت رفتار توده های مستعد لغزش در زمین لرزه های میدان نزدیک و دور

چکیده :
به دلیل تفاوت جنبش نیرومند زمین در زمین لرز ه های میدا ن نزدیک و دور، مطالعه رفتار لرز ه ای دامنه های لغزشی که در فاصله های گوناگون از رومرکز زمین لرزه قرار می گیرد، اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش، توده لغزشی شفارود با پارامترهای ژئوتکنیکی شناخته شده، برگُزیده شد. برای بررسی کارایی نرم افزار، پس از انجام تحلیل دینامیکی مدل ها، پاسخ لرزه ای مدل در ه ای نیم دایره ای شکل به محرک موجک ریکر بدست آمد و با نتیجه پژوهش های پیشین مقایسه شد. سپس برروی مدل عددی دامنه و توده لغزشی موجود در مخزن سد شفارود، با هشت نگاشت میدا ن نزدیک و میدان دور زمین لرزه ه ای ایران، آنالیز دینامیکی انجام، و اندازه جابجایی ماندگار توده لغزشی در زمین لرزه های گوناگون محاسبه شد. نتیجه ها نشان می دهد که اندازة جابجایی های ایجاد شده در حالتی که دامنة ناپایدار در میدان نزدیک زمین لرزه باشد، کمتر از حالتی است که در میدان دور قرار گیرد. همچنین جابجایی مذکور، بیش از آنکه تحت تاثیر دور یا نزدیک بودن به زمین لرزه باشد، تحت تاثیر محتوای فرکانسی زمین لرزه است.

طبقه بندی: سد سازی، زلزله حوزه نزدیک، مقالات مرجع مهندسی عمران،
برچسب ها:بررسی تفاوت رفتار توده های مستعد لغزش، زمین لرز ه های میدان نزدیک و دور، تفاوت جنبش نیرومند زمین در زمین لرز ه های میدا ن نزدیک و دور، مطالعه رفتار لرز ه ای دامنه های لغزشی، پاسخ لرزه ای مدل در ه ای نیم دایره ای شکل به محرک موجک ریکر، دامنه و توده لغزشی موجود در مخزن سد شفارود، عمران سه،

[ 1395/02/16 ] [ 08:49 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


ارزیابی و مقایسه زلزله های واقعی، مصنوعی و مدلهای ضربه گونه جایگزین نزدیك گسل

چکیده :
با توجه به اینكه در فواصل نزدیك به گسل تعداد ركوردهای واقعی زلزله اندك است و از طرف دیگر وجود ویژگی های خاص در ركوردهای نزدیك گسل كه ما را به استفاده از ركوردها ی دور از گسل محدود می سازد، استفاده از رو شهای شبیه سازی ركورد مفید است. به عنوان مثال در ناحیه تهران علی رغم قرارگیری در نزدیكی چند گسل اصلی و لرز ه زا، هیچ ركورد واقعی ای برای آن وجود ندارد. اگر با استفاده از رو شهای شبیه سازی و با حفظ ویژگی های ركورد نزدیك گسل، برای این منطقه ركورد مصنوعی نزدیك گسل تهیه شود، می تواند در طراحی بهتر ساز ه های قرار گرفته در نزدیكی گسل به ما كمك كند. در این تحقیق پس از بررسی ركوردهای واقعی نزدیك گسل، ضمن بررسی مدل های مختلف ضربه گونة ارائه شده برای جایگزینی ركوردهای نزدیك گسل، مدل سینوسی میرا انتخاب شده و با استفاده از آن مدل ضربه گونه متناسب با ركوردهای واقعی تهیه شده است . همچنین ضمن بررسی رو شهای مختلف ا یجاد ركوردهای مصنوعی زلزله، روش گسل محدود با اعمال شرایطی خاص به عنوان روشی مناسب برای ایجاد ركورد مصنوعی نزدیك گسل استفاده شده و ركوردهای مصنوعی متناسب با ركوردهای واقعی تهیه شده است . سپس در ادامه این سه نوع ركورد مقایسه شده است. با توجه به اینكه در نزدیكی گسل شمال تهران ركورد واقعی نزدیك گسل وجود ندارد، متناسب با این منطقه مدل ضربه گونه ای به عنوان ركورد نزدیك گسل و همچنین ركورد مصنوعی نزدیك این گسل ایجاد شده و مورد مقایسه قرار گرفته است.
طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک،
برچسب ها:ارزیابی و مقایسه زلزله های واقعی، مدلهای ضربه گونه جایگزین نزدیك گسل، ویژگی های خاص در ركوردهای نزدیك گسل، رو شهای شبیه سازی ركورد، ویژگی های ركورد نزدیك گسل، ركورد مصنوعی نزدیك گسل، عمران سه،

[ 1395/02/16 ] [ 08:45 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


نسبت تغییرمکان غیرالاستیک برای ساز ه ها در زلزله حوزه نزدیک

چکیده :
در این مقاله ، نتایج به دست آمده از بررسی آماری نسبت تغییر مکان غیرالاستیک ساز ه های در معرض زلزله های پالس گونه حوزه نزدیک ارائه شده است. نتایج این پژوهش می تواند برای ارزیابی تغییر مکان غیرالاستیک نیاز سازه هایی با سختی و مقاومت جانبی مشخص در زلزله های حوزه نزدیک استفاده شود. نسبت تغییر مکان غیرالاستیک از پاسخ سامانه های یک درجه آزادی با 6 سطح از ضریب کاهش مقاومت، در معرض 61 رکورد حوزه نزدیک پالس گونه به دست آمده است. اثر نرمال کردن دوره تناوب بزرگا و ،TP با دوره تناوبی که در آن بیشترین مقدار تغییر مکان طیفی رخ می دهد، ضریب کاهش مقاومت، پریود همراه پالس سرعت فاصله زلزله، میزان سخت شوندگی بعد از جاری شدن و رفتار هیسترسیس سازه، روی نسبت تغییر مکان غیرالاستیک، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد در دوره تناوب های کم، کاهندگی سختی و مقاومت باعث افزایش تغییرمکان غیرالاستیک نیاز می شود . سرانجام یک رابطه جدید برای محاسبه میانگین نسبت تغییرمکان غیرالاستیک سازه ها در زلزله های پالس گونه حوزه نزدیک پیشنهاد شده که تقریب بسیار خوبی برای محاسبات دارد.

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک،
برچسب ها:نسبت تغییرمکان غیرالاستیک برای ساز ه ها، زلزله حوزه نزدیک و دور، نسبت تغییر مکان غیرالاستیک ساز ه ها، زلزله های پالس گونه حوزه نزدیک، ارزیابی تغییر مکان غیرالاستیک، مقاومت جانبی مشخص در زلزله های حوزه نزدیک، عمران سه،

[ 1395/02/16 ] [ 08:39 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


پاسخ سه بعدی سازه ها تحت شش مؤلفه ای زلزله های نزدیک و دور از گسل

چکیده :
از زمانی که مشخص شد مؤلفه های دورانی جنبش قوی زمین بر پاسخ لرز ه ای ساز ه ها اثر گذار است ، توجه جدی محققین به این مؤلفه ها جلب شد. در این مطالعه یک روش توسعه یافته برای محاسبه تاریخچه زمانی مؤلفه های پیچشی و دورانی حرکت زمین، وابسته به سه مؤلفه انتقالی، ارائه می شود. در این مطالعه سه مؤلفه دورانی از مشتق مؤلفه های انتقالی و میزان سرعت موج برشی ساختگاه به دست می آید. برای ایجاد مؤلفه های دورانی زمین لرزه هفت رکورد انتقالی دور و هفت رکورد نزدیک گسل انتخاب شده است. طیف پاسخ مؤلفه های دورانی نزدیک و دور از گسل از رکوردهای دورانی ایجاد شده به دست آمده است. سپس طیف های پاسخ دورانی نزدیک و دور از گسل مقایسه وارزیابی شده است. همچنین آثار رکوردهای دورانی زمین لرزه بر پاسخ سازه تحت هر شش مؤلفه رکورد زلزله های نزدیک و دور از گسل، بر سیستم اید ه آل شده اعمال و ارزیابی شد.
 
طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ،
برچسب ها:پاسخ سه بعدی سازه ها تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل، مؤلفه های دورانی جنبش قوی زمین، پاسخ لرز ه ای ساز ه ها، روش توسعه یافته برای محاسبه تاریخچه زمانی مؤلفه های پیچشی و دورانی حرکت زمین، میزان سرعت موج برشی ساختگاه، مؤلفه های دورانی زمین، عمران سه،

[ 1395/02/16 ] [ 08:36 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


استفاده از طیف شتاب زلزله برای محاسبه نیروی وارد بر اجزای غیرساز ه ای

چکیده :
در این تحقیق، محاسبه شتاب وارد بر اجزای غیرسازه ای واقع بر طبقات سازه های قاب خمشی و مهاربندی شده هم - محور و برون محور تحت اثر زلزله بررسی شود. برای بررسی این موضوع از تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی قابهای فولادی 5 و 7 طبقه با پریودها و ضرایب کاهش مقاومت مختلف تحت اثر رکوردهای حوزه دور و نزدیک استفاده شده است. برای انجام ،3 مطالعات پارامتری از مدل برشی اصلاح شده قابهای فلزی استفاده شده که تحقیقات قبلی میزان صحت نتایج حاصل از آن را در حد قابل قبول به اثبات رسانده است. در آیین نامه های معتبر ساختمانی معمولاً روابطی که برای محاسبه نیروی وارد بر اجزای غیرسازه ای ارائه میشود، به صورت ضریبی از بیشینه شتاب زمین بیان میشود. نتایج این تحقیق به ارائه روشی منجر شده است که طبق آن شتاب وارد بر عناصر غیرسازه ای براساس طیف شتاب زمین محاسبه می شود. به این ترتیب اثر محتوای فرکانسی زلزله طرح نیز در محاسبه شتاب لحاظ خواهد شد. همچنین اثر عوامل مختلف بر شتاب وارد بر طبقات سازه از جمله اثر زلزله های حوزه نزدیک و سیستم های سازه ای مختلف بررسی میشود.

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک، تحلیل دینامیکی طیفی، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ،
برچسب ها:استفاده از طیف شتاب زلزله برای محاسبه نیروی وارد بر سازه، شتاب وارد بر اجزای غیرسازه ای واقع بر طبقات سازه های قاب خمشی و مهاربندی شده هم - محور و برون محور، تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی قابهای فولادی، تحت اثر رکوردهای حوزه دور و نزدیک، محاسبه نیروی وارد بر اجزای غیرسازه ای، بیشینه شتاب زمین، عمران سه،

[ 1395/02/16 ] [ 08:32 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


بررسی اثر زلزله های حوزه نزدیك و دور بر رفتار لرزه ای چند نوع سازه مختلف

چکیده :
ركوردهای ثبت شده از زمین لرزه های اخیر نشان میدهد كه زلزله های حوزه نزدیك دارای ویژگیهای متفاوتی نسبت به زلزله های حوزه دور می باشند . در مجموع بیشتر این ویژگیها، در اثر پدیده مهم جهت پذیری پیشرونده در زلزله های حوزه نزدیك می باشد. این پدیده باعث می شود مؤلفه عمود بر گسل نگاشت های ثبت شده در نزدیك گسل، دارای پالسهایی با پریود بلند در نگاشت سرعت باشند . همچنین در اكثر این نگاشت ها، تقریباً كل انرژی زلزله، در این پالسها جمع می شود كه ورو د یكباره انرژی به سازه، تغییرشكلهای بزرگی ایجاد می نماید . در این مقاله ضمن بررسی موارد مذكور و تمركز بر خصوصیات مختلف زلزله های حوزه نزدیك در مقایسه با زلزله های حوزه دور، به بررسی اثرات آنها در سازه های مختلف از جمله سازه های یك درجه آزاد، سازه های چند درجه آزاد، پلها، سدهای بتنی و سدهای خاكی پرداخته شده است.

طبقه بندی: زلزله حوزه نزدیک، مقالات مرجع مهندسی عمران،
برچسب ها:بررسی اثر زلزله های حوزه نزدیك و دور، ركوردهای ثبت شده از زمین لرزه های اخیر، زلزله های حوزه نزدیك دارای ویژگیهای متفاوتی نسبت به زلزله های حوزه دور می باشند، جهت پذیری پیشرونده در زلزله های حوزه نزدیك، مؤلفه عمود بر گسل نگاشت های ثبت شده در نزدیك گسل، دارای پالسهایی با پریود بلند در نگاشت سرعت، عمران سه،

[ 1395/02/15 ] [ 08:59 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


 بررسی رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك

چکیده :
مطالعه اثر زلزله های نیرومند سالهای گذشته نشان دادند نگاشتهای نزدیك گسل دارای مدت زمان موثر كمتری نسبت به نگاشتهای دور از گسل هستند و در نگاشتهای سرعت نزدیك گسل ، یك یا چند پالس ضربه ای با دامنه بزرگ و دوره تناوب زیاد وجود دارد كه باعث افزایش نیاز شكل پذیری برای سازه های صلب در زلزله های نزدیك گسل می شود. همچنین افزایش نسبت پریود پالس حركت زمین به پریود طبیعی سازه و همچنین افزایش نسبت شتاب زمین به مقاومت تسلیم سازه ، موجب افزایش پاسخ غیر خطی و خسارات وارده به سازه می شود و تمركز تغییر شکل ها در طبقات پایین  ساختمان موجب اعمال اثر P- Δ در طبقات پایین می شود. مطالعه مولفه قائم زلزله در حوزه نزدیك نشان می دهد كوتاه بودن پریود ارتعاش قائم سازه ها، باعث آسیب پذیری آنها در برابر امواج فركانس بالای مولفه قائم زلزله، می شود.

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک،
برچسب ها:رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك، اثر زلزله های نیرومند سالهای گذشته، نگاشتهای نزدیك گسل، یك یا چند پالس ضربه ای با دامنه بزرگ و دوره تناوب زیاد، افزایش نیاز شكل پذیری برای سازه های صلب، افزایش نسبت پریود پالس حركت زمین، عمران سه،

[ 1395/02/14 ] [ 15:46 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


 بررسی عملكرد لرزه ای سیستم های مهاربندی شده در شرایط دور و نزدیك به گسل

چکیده :
یكی از روش های معمول برای تقویت سازه های قاب خمشی در مناطق لرزه خیز استفاده از مهاربندهای تقویت كننده می باشد. استفاده از مهاربندهای مقاوم در برابر كمانش و مهاربندهای برون محور به عنوان جایگزین مناسبی برای سیستم های مهاربندی هم محور قدیمی برای مقاوم سازی سازه ها خصوصاً در نواحی با لرزه خیزی زیاد توصیه شده است. این سیستم ها دارای قابلیت جذب انرژی زیاد و در عین حال سختی مناسب می باشند مطالعات نشان داده است كه رفتار این سیستم ها در شرایط نزدیك و دور از گسل با هم تفاوت دارد. در این مطالعه كه روی دو ساختمان شش و بیست طبقه ی فولادی انجام گرفته است، عملكرد لرزه ای این سیستم ها در مقایسه با رفتار قاب خمشی فولادی در شرایط دور و نزدیك به گسل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام مطالعات از مدل های سه بعدی و روش تحلیل دینامیكی تاریخجه زمانی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند برای اتخاذ روش مناسب برای مقاوم سازی قاب های خمشی ضعیف در شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک، سازه های فولادی، بادبـنـد (مهاربند)،
برچسب ها:بررسی عملكرد لرزه ای سیستم های مهاربندی شده، شرایط دور و نزدیك به گسل، استفاده از مهاربندهای تقویت كننده، مهاربندهای مقاوم در برابر كمانش، مهاربندهای برون محور، جایگزین مناسبی برای سیستم های مهاربندی هم محور قدیمی، عمران سه،

[ 1395/02/13 ] [ 15:42 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


 تاثیر ضریب لاغری عضو مهاربند ضربدری در سطح عملکرد سازه تحت زلزله حوزه نزدیک

چکیده :
استفاده روزافزون سیستمهای مهاربندی و بطور خاص مهاربندی ضربدری در سازه های فولادی، لزوم شناخت دقیق خصوصیات مقاطع مورد استفاده در این سیستمها را نمایان میسازد. تاثیر نیروی جانبی در رفتار بادبندهای ضربدری بدلیل عملکرد متفاوت عضوهای مربوطه در حالات کششی و فشاری با تغییر ضریب لاغری عضو مهاربند متفاوت خواهد بود. در این تحقیق با مدلسازی و مقایسه نتایج تحلیل غیرخطی سازه های 5 ، 7و 9  طبقه با حالات مختلف کاهش ضریب لاغری عضو مهاربند در ارتفاع طراحی شده در حوزه نزدیک گسل با استفاده از نرم افزار تحلیل غیرخطی PERFORM-3D و قابلیت مدلسازی رفتار کمانشی و پس کمانشی
عضو مهاربندی به بررسی رفتار لرزه ای سازه پرداخته شده است. با مقایسه معیارهای لرزه ای سازه همچون جمعشدگی حلقه های هیسترزیس، جذب انرژی و شکل پذیری سازه، به نتایج مطلوبی در محدوده ضرایب لاغری آییننامه 2800 دست یافته و بکمک آنها تاثیر ضریب لاغری عضو مهاربندی در سطح عملکرد سازه ها تحت شتاب نگاشت های حوزه نزدیک تعیین گردیده است.

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک، بادبـنـد (مهاربند)،
برچسب ها:تاثیر ضریب لاغری عضو مهاربند ضربدری، سطح عملکرد سازه تحت زلزله حوزه نزدیک، مهاربندی ضربدری، تاثیر نیروی جانبی در رفتار بادبندهای ضربدری، مدلسازی و مقایسه نتایج تحلیل غیرخطی سازه ها، قابلیت مدلسازی رفتار کمانشی و پس کمانشی عضو مهاربندی، عمران سه،

[ 1395/02/12 ] [ 08:28 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


مطالعه و ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم های مهاربند هم مرکز در نزدیک گسل

چکیده :
مطالعه اثر زلزله های نیرومند سال های گذشته نشان می دهد که شتاب زلزله های نزدیک گسل به دلیل داشتن حرکت ضربه گونه با پریود بلند در ابتدای رکورد (جهت داری) تفاوت های قابل ملاحظه ای با زلزله های دور از گسل دارند. اثر مخرب چنین زلزله هایی با نزدیک شدن زمان اصلی تناوب سازه های به پریود این گونه زلزله افزایش میابد. در این مقاله رفتار خطی و غیر خطی قاب های فولادی با مهاربند هم مرکز CBF در سازه های انتخابی 5 ، 8 و 11 سقف به صورت سه بعدی تحت تاثیر رکورد های زلزله حوزه دور ، میانی و نزدیک به گسل مورد مطالعه و ارزیابی و مقایسه قرار داده می شود. این پژوهش کاملا تایید می نماید که پاسخ ها در برابر رکورد های نزدیک گسل کاملا متفاوت از پاسخ آن در برابر رکورد های دور از گسل می باشد. ضمن اینکه با نزدیک شدن به گسل میزان تغییر مکان و برش پایه به نحو چشمگیری افزایش می یابد و باید تمحیدات ویژه ای در طراحی این چنین سازه هایی اندیشیده شود.

برای دانلود اینجا کلیک کنید


طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک، بادبـنـد (مهاربند)، سازه های فولادی،
برچسب ها:مطالعه و ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم های مهاربند هم مرکز، شتاب زلزله های نزدیک گسل، حرکت ضربه گونه با پریود بلند، نزدیک شدن زمان اصلی تناوب سازه های به پریود، رکورد های زلزله حوزه دور میانی و نزدیک، عمران سه، دانلود رایگان مهندسی عمران،

[ 1395/02/11 ] [ 08:30 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


توزیع نیروهای داخلی سازه های قاب خمشی فولادی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیك

چکیده :
پس از زلزله های 95 Northridge و Kobe 94  بسیاری از ساز ه های مدرن دچار تخریب كلی یا آسیب دیدگی جدی شدند كه پس از تحقیقات فراوان قسمت عمده خرابی های ناشی از این دو زلزله به اثرات زلزله های میدان نزدیك نسبت داده شد. از این رو تحقیقات بعدی در جهت شناسایی بهتر اینگونه زلزله قرار گرفت. در این راستا در تحقیق حاضر اثرات زلزله ها ی حوزه نزدیك (Near-Field) بر توزیع نیروهای داخلی در قابهای خمشی فولادی مورد بررسی قرار می گیرد. ساز ه های مورد بررسی سه سازه ۴ و ۸ و ۱۲ طبقه بوده كه ابتدا تحت پالس ساده با پریودهای مختلف و سپس تحت نگاشت زلزله های واقعی قرار گرفته و توزیع نسبت نیاز به ظرفیت در ارتفاع سازه مورد بررسی قرار م یگیرد. نتایج این بررسی حاكی از آن است كه مقدار وتوزیع نیروهای داخلی سازه حساسیت زیادی به نسبت پریود طبیعی سازه به پریود پالس حركت زمین دارد.

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک، زلزله، سازه های فولادی،
برچسب ها:توزیع نیروهای داخلی سازه های قاب خمشی فولادی، عمران سه، مقاله، اثر زلزله های حوزه نزدیك، خرابی های ناشی از زلزله، ثرات زلزله های میدان نزدیك، اثرات زلزله ها ی حوزه نزدیك (Near-Field) بر توزیع نیروهای داخلی در قابهای خمشی فولادی،

[ 1395/02/10 ] [ 10:03 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مكانی ساختگاه در حوزه نزدیك گسل

چکیده :
در این مقاله جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیك گسل با در نظرگرفتن توزیع غیر یكنواخت لغزش بر روی صفحه گسل مورد بررسی قرار گرفته است . مناطقی بر روی گسل كه جا به جایی بیشتری نسبت به جا به جایی میانگین دارند به عنوان اسپریتی مشخص شده اند. به این ترتیب حركات زمین در حوزه نزدیك گسل با استفاده از مدل چشمه محدود و توابع تئوری گرین برای محیط نامحدود شبیه سازی شده و نحوه تأثیر هر یك از پارامترهای خاص گسلش، كه معمولاً از آنالیز برگشتی ا مواج دور لرزه ای بدست می آیند، نظیر لغزش ناهمگن (اسپریتی)، میزان لغزش بر روی اسپریتی، زمان فرآیش و سرعت گسیختگی در روی گسل و هم چنین اثر موقعیت مكانی و فاصله ساختگاه نسبت به گسل بر مشخصات پالس حوزه نزدیك گسل به صورت عددی و پارامتریك مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک،
برچسب ها:بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش، موقعیت مكانی ساختگاه در حوزه نزدیك گسل، عمران سه، جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیك گسل، توزیع غیر یكنواخت لغزش بر روی صفحه گسل، حركات زمین در حوزه نزدیك گسل،

[ 1395/02/9 ] [ 22:36 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


ارزیابی اثرات زلزله های نزدیك گسل روی آسیب پذیری پل های بزرگراهی

چکیده :
هدف از این مطالعه، استفاده از یك روش تحلیلی برای تولید منحنی های شكنندگی برای یك پل بزرگراهی در شهر تهران می باشد. به این منظور از مدل سه بعدی اجزای محدود پل، آنالیزهای استاتیكی غیرخطی و تاریخچه زمانی غیرخطی برای تولید منحنی های شكنندگی استفاده شده است. با توجه به ویژگی های خاص زلزله های نزدیك گسل و پدید های مانند جهتداری پیش رونده، در این تحقیق اثرات این گونه زلزله ها روی پل بزرگراهی در مقایسه با زلزله ها ی دور از گسل با استفاده از منحنی های شكنندگی، بررسی شده است. با توجه به هندسه پل و كجی آ ن، برای آنالیز دقیق، پل موردنظر تحت اثر ركوردهای زلزله در جهات مختلف قرار گرفته است. مشاهده شد كه منحنی های شكنندگی به زاویه ورودی، به خصوص در سطوح بالای جنبش زمین ، حساس هستند. در سطوح زمین لرزش بالا مانند 0.1g تفاوت در منحنیهای شكنندگی ناشی از جهات مختلف اعمال شتابنگاشت در برخی زاویه ها تا 2.5 برابر می باشد. همچنین،منحنی های شكنندگی كه بر اساس ركوردهای نزدیك گسل با جهت داری پیش رونده ایجاد شد ه اند، در مقایسه با ركوردهای دور از گسل در یك سطح از جنبش زمین، احتمال فراگذشت بیشتری را از یك حالت حدی خاص نشان می دهند. منحنی های حاصله ناشی از ركوردهای دور از گسل و نزدیك گسل، دارای جهت داری پیش رونده در برخی موارد برای یك سطح جنبش زمین اختلافی 30 درصدی دارند.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

طبقه بندی: مقالات مرجع مهندسی عمران، زلزله حوزه نزدیک، پل سازی،
برچسب ها:ارزیابی اثرات زلزله های نزدیك گسل روی آسیب پذیری پل های بزرگراهی، تولید منحنی های شكنندگی برای یك پل بزرگراهی، عمران سه، مقالات عمران، منحنی های شكنندگی در آنالیز پل ها، ویژگی های خاص زلزله های نزدیك گسل، جهتداری پیش رونده،

[ 1395/02/8 ] [ 18:04 ] [ ad min ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic